Νικος Αθανασακης, Ψυχοθεραπευτης

«Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου συνδύαζε μια εις βάθος σπουδή στις αρχές και τη θεωρία της θεραπείας Gestalt με τη «μαγεία» που κατά κάποιο τρόπο πάντα συμβαίνει όταν προσεγγίζουμε την περιοχή του αγνώστου μέσα μας. Τα σεμινάρια και η ομάδα χαρακτηρίζονταν από μια ισορροπία μεταξύ της γνώσης και του βιώματος και οι εκπαιδευτές/θεραπευτές έδειχναν μια συγκινητική εστίαση/προσοχή στις ανάγκες των σπουδαστών. Μετά από έναν χρόνο, νιώθω εφοδιασμένος με εργαλεία που με έχουν βοηθήσει να τολμήσω να δουλεύω με έναν πιο άμεσο και αυθόρμητο τρόπο και ψυχικά εμπλουτισμένος από την επαφή με τους θεραπευτές του Ινστιτούτου και τους συμμαθητές μου.»