Κουλουρη Νικη, Learning facilitator, Life Coach 

Το θέμα του σεμιναρίου [Μεταμορφώνοντας τον εαυτό, αλλάζοντας τον κόσμο] είναι, και πάντα ήταν, εξαιρετικά επίκαιρο. Είναι σημαντικό να βλέπουμε την κρίση, και κάθε κρίση, με ολιστικό τρόπο, όπως μας διδάσκει ο Morgan. Μας έδωσε σημαντικά θεραπευτικά εργαλεία. Ιδιαίτερα, παίρνω πολλά από το πώς «ψυχανεμίζεται», «διαβάζει» τη συμπεριφορά και συναισθάνεται την ουσία και βάθος όσων λέγονται και γίνονται.