Ηλιανα Σταμογιανου, Ψυχολογος, PhD 

“Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα [Ο Αυθεντικός Εαυτός Ως Θεραπευτικό Εργαλείο] είναι πολύ ιδιαίτερο καθώς σε αυτό διδάσκουν θεραπευτές και εκπαιδευτές Gestalt οι οποίοι έχουν πολύ διαφορετικό στυλ και τρόπο διδασκαλίας… μου έχουν προσφέρει εμπειρίες, πληροφορίες και συγκεκριμένες ασκήσεις τις οποίες μπορώ από τώρα να χρησιμοποιώ με τους πελάτες μου.”