Σεμιναρια

2020 –  2021

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Ιστορία & Φιλοσοφία της Θεραπείας Gestalt  ♦  Δημήτρης Τζαχάνης — 18 Οκτωβρίου 2020


Πρόγραμμα πιστοποίησης συμβουλευτικής ζεύγους Gestalt ♦  Morgan Goodlander

1η συνάντηση 5 & 6 Δεκεμβρίου
2η συνάντηση 12 & 13 Δεκεμβρίου
3η συνάντηση 30 & 31 Ιανουαρίου
4η συνάντηση 6 & 7 Φεβρουαρίου
5η συνάντηση 24 & 25 Απριλίου
6η συνάντηση 1 & 2 Μαΐου