προηγουμενα προγραμματα

2017 – 2018


2016 – 2017

 • Μονοετές Πρόγραμμα: Οι Βασικές Αρχές της Θεραπείας Gestalt

2015 – 2016

 • Μονοετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Θεραπεία Gestalt

2014 – 2015

 • Gestalt & Σεξουαλικότητα – Morgan Goodlander
 • Εννεάγραμμα: Ένα Ταξίδι στον Εαυτό και στους Άλλους – Sandra Kopp-Herrarte
 • Η Ψυχοθεραπευτική Εργασία με τα Όνειρα – Morgan Goodlander
 • Σχεσιακή Θεραπεία Μέσω Τέχνης – Morgan Goodlander
 • Τιμώντας τις Αντιστάσεις – Susan Campbell
 • Το χιούμορ στη μεταμόρφωση της πραγματικότητάς μας και στην ψυχοθεραπεία – Morgan Goodlander

2012 – 2014

 • Μεταμορφώνοντας τον Εαυτό – Αλλάζοντας τον Κόσμο

2011 – 2013

 • Ο Αυθεντικός Εαυτός ως Θεραπευτικό Εργαλείο

2010

 • Μετασχηματίζoντας τη Νεύρωση μέσα από την Αυθεντικότητα – Morgan Goodlander
 • Η Σοφία της Παρούσης Στιγμής – Morgan Goodlander