Βιβλιογραφια

Ενδεικτικη Ελληνικη Gestalt Βιβλιογραφια

Γιαμαρέλου, Γ. et al. (2011). Εισαγωγή στην Ψυχοθεραπεία Gestalt. Αθήνα: Gestalt Foundation

Θεοδώρου, Π. (2017). Ο Χορός των Θαυμάτων: τα Μεγάλα Ταξίδια στα Μικρά Βήματα. Θεσσαλονίκη: Ρώμη

Μπουκάι, Ν. (2015). Από Άλλη Γωνία : Στρατηγικές για την αντιμετώπιση συγκρουσιακών καταστάσεων.  Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2008). Να σου πω μια Ιστορία. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2008). Ιστορίες να Σκεφτείς. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2008). Βασίσου Πάνω μου. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2009). Ο Δρόμος της Αυτοεξάρτησης: Φύλλα Πορείας Ι. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2009). Να Βλέπεις στον Έρωτα. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2010). Ο Δρόμος της Συνάντησης: Φύλλα Πορείας ΙΙ. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2010). Ο Δρόμος των Δακρύων: Φύλλα Πορείας ΙΙΙ. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2011). Ο Αλυσοδεμένος Ελέφαντας. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2011). Ο Δρόμος της Ευτυχίας: Φύλλα Πορείας ΙV. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2012). Από την Άγνοια στη Σοφία. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2012). Ο Τρομερός Εχθρός. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2012). Ο Μύθος της Θεάς Τύχης. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2013). Από την Αυτοεκτίμηση στον Εγωισμό. Αθήνα: Opera

Μπουκάι, Χ. (2014). Ο Δρόμος της Πνευματικότητας: Φύλλα Πορείας V. Αθήνα: Opera

Περλς, Φ. (1989). Αυτόπτης Μάρτυρας Στη Θεραπεία Γκέσταλτ. Αθήνα: Γλάρος [Εξαντλημένο]

Περλς, Φ. (1989). Η Προσέγγιση Γκεστάλτ. Αθήνα: Γλάρος [Εξαντλημένο]

Feder, B. (2014). Ξεφλουδίζοντας το Κρεμμύδι. Αθήνα: Gestalt Institute of San Francisco Greece

Ginger, S. (2010). Θεραπεία Gestalt : Η Τέχνη της Επικοινωνίας. Αθήνα: Ασημάκης

Meulmeester, F.,  Ι. Ρίζου & Γ. Σταμάτη. (2017). Η Τέχνη της αλλαγής – Gestalt, μια διαφορετική προσέγγιση για επιχειρήσεις. Αθήνα: Σιδέρης

Nevis, E. (2007). Θεραπεία Gestalt : Θεωρία και Εφαρμογές. Αθήνα : Διόπτρα / Gestalt Foundation

O’ Leary, E. (1995). Η Θεραπεία Gestalt. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα [Εξαντλημένο]


Ενδεικτικη Ξενη Gestalt Βιβλιογραφια

Clarkson, P. (1989). Gestalt Counseling in Action. London: SAGE Publications

Naranjo, C. (1993). Gestalt Therapy: The Attitude & Practice of an Atheoretical Experientialism. Nevada City, CA: Gateways/IDHHB

Polster, E. A. & M.Polster.  (1973). Gestalt Therapy Integrated: Contours of Theory & Practice. NY: Brunner/Mazel

Stevens, B. (1970). Don’t Push the River. Lafayette, CA: Real People Press

Stevens, J.O. (1973). Awareness: Exploring, experimenting, experiencing. Lafayette, CA: Real People Press

Wheeler, G. (1991). Gestalt Reconsidered: A New Approach to Contact & Resistance. New York: Gardner Press

Woldt, L. & S. Toma. (2005). Gestalt Therapy History, Theory and Practice.  London: SAGE Publications

Yontef, G. (1993). Awareness, Dialogue and Process: Essays on Gestalt Therapy. Highland, NY: Gestalt Journal Press

Zinker, J. (1977). Creative Process in Gestalt Therapy. NY: Brunner/Mazel


Βιβλιογραφια του Fritz Perls

Perls, F.  (1942/1969). Ego, Hunger and Aggression. New York: Vintage Books

Perls, F., Hefferline, R., & Goodman, P. (1951). Gestalt therapy: Excitement & growth in the human personality. New York: The Gestalt Journal Press

Perls, F. (1969). Gestalt Therapy Verbatim. New York: Bantam Books

Perls, F. (1969). In and Out the Garbage Pail. Lafayette: Real Paople Press

Perls, F. (1973). The Gestalt Approach & Eye Witness to Therapy. Palo Alto:   Science and Behavior Books

Perls, F., & Baumgardner, P. (1973). Legacy from Fritz: Gifts from Lake Cowichan. Palo Alto: Science and Behavior Books

Perls, F. (2012). From Planned Psychotherapy to Gestalt Therapy: Essays and Lectures – 1945 to 1965 Frederick Salomon Perls, M.D.  New York: The Gestalt Journal Press


Ενδεικτικη Βιβλιογραφια για τον Fritz Perls

Bocian, B.  (2010).  Fritz Perls in Berlin 1893-1933: Expressionism, Psychoanalysis, Judaism. Berlin:  EHP – Verlag Andreas Kohlhage, Bergisch Gladbach

Clarkson, P., & Mackewn, J. (1993). Fritz Perls. London: SAGE Publications

Gaines, J. (1979).  Fritz Perls: Here and now. New York: Integrated Press

Shepard, M. (1975).  Fritz: An intimate portrait of Fritz Perls and Gestalt therapy. New York: Saturday Review Press.