Ομαδες

Ομάδα Θεωρίας & Θεραπείας Gestalt – Δημήτρης Τζαχάνης

Ομάδα Θεωρίας & Θεραπείας Gestalt Αθήνα

Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018. Έναρξη 4 Οκτωβρίου

Στην ψυχοθεραπεία Gestalt το βίωμα προηγείται της γνώσης. Στην ομάδα αυτή λοιπόν θα βιώσουμε τη θεωρία της Gestalt στην πράξη μέσω δράσης, πειραματισμών και άλλων διαδραστικών διαδικασιών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τον χώρο να εξερευνήσουν προσωπικά τους θέματα στο εδώ και τώρα, να έρθουν σε επαφή με το σώμα και τα συναισθήματα, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να εξοικειωθούν με την ομαδική θεραπεία Gestalt. Σημαντικό στοιχείο θα αποτελέσει και η έμφαση στην επίγνωση και στην εξάσκησή της στην καθημερινότητα μέσω μιας σειράς ασκήσεων με στόχο να γινόμαστε όλο και περισσότερο παρόντες και συνειδητοί σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

Η ομάδα στοχεύει επίσης να εξερευνήσει την πορεία, τη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της θεραπείας Gestalt. Πιο συγκεκριμένα, κάποια θέματα που θα εξεταστούν είναι τα εξής: η εξέλιξη της ψυχοθεραπείας Gestalt και οι επιρροές που δέχτηκε, οι τρεις ζώνες επίγνωσης, οι λειτουργίες του ορίου επαφής, η χρήση της γλώσσας,  η υπαρξιακή κοσμοθεώρηση κ.α.

Η ομάδα θεωρίας & θεραπείας συναντιέται κάθε 2 εβδομάδες και η διάρκειά της είναι 3 ώρες. Ενώ η ομάδα έχει δημιουργηθεί για να συμπληρώσει και στηρίξει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων του ινστιτούτου, οι συμμετέχοντες μπορούν να την παρακολουθήσουν και αυτόνομα για την προσωπική τους ανάπτυξη. Η ομάδα θα παραμείνει ανοιχτή για καινούργιες συμμετοχές για λίγο διάστημα από την έναρξή της. Για δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επικοινωνία με τον συντονιστή.