Ριν Αριμουρα

Η Ριν Αριμούρα είναι εκπαιδεύτρια θεραπείας Gestalt και εκπαιδεύτρια θεραπείας Focusing, πιστοποιημένη από το The Focusing Institute των ΗΠΑ. Είναι η τωρινή πρόεδρος του GAFnet (Gestalt Art Focusing net). Ασχολείται με τη θεραπεία Gestalt και τη θεραπεία Gestalt Focusing εδώ και 15 χρόνια και παράλληλα εργάζεται ως σύμβουλος ψυχικής υγείας σε ψυχιατρικές κλινικές, σχολεία και επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα συντονίζει εκπαιδευτικά σεμινάρια της θεραπείας Gestalt όπως και σειρά μαθημάτων για την εκπαίδευση στη θεραπεία Gestalt Focusing που βασίζεται στο συνδυασμό της θεραπείας Gestalt και του Focusing.