Κωνσταντίνος Νίκου

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας /Ψυχοθεραπευτής.

Επαγγελματική Εμπειρία:

Ο Κωνσταντίνος Νίκου εργάζεται ιδιωτικά και έχει 10ετη Κλινική Εμπειρία σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με αντικείμενο την ψυχολογική υποστήριξη, τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία.

Έχει συνεργαστεί με επιτυχία με το φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι φίλοι του Παιδιού» ως βοηθός συντονιστής ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης ανύπαντρων μητέρων, κατά το διάστημα 2006-2008.

Επίσης, έχει συνεργαστεί με την Αστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γραμμή Ζωής», όπου εργάστηκε στην Ψυχολογική Υποστήριξη Ηλικιωμένων, την περίοδο 2010-2012.

Κωνσταντίνος Νίκου

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας /Ψυχοθεραπευτής.

Επαγγελματική Εμπειρία:

Ο Κωνσταντίνος Νίκου εργάζεται ιδιωτικά και έχει 10ετη Κλινική Εμπειρία σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με αντικείμενο την ψυχολογική υποστήριξη, τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία.

Έχει συνεργαστεί με επιτυχία με το φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι φίλοι του Παιδιού» ως βοηθός συντονιστής ομάδας Ψυχολογικής Υποστήριξης ανύπαντρων μητέρων, κατά το διάστημα 2006-2008.

Επίσης, έχει συνεργαστεί με την Αστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γραμμή Ζωής», όπου εργάστηκε στην Ψυχολογική Υποστήριξη Ηλικιωμένων, την περίοδο 2010-2012.

Από τον Ιανουάριο του 2018, συνεργάζεται με την Αστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση  100MENTORS και την The Tipping Point in Education ως μέντορας, πραγματοποιώντας διαδικτυακές ομιλίες – συνεδρίες σχετικά με το αντικείμενο της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας σε μαθητές και καθηγητές ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων σε όλη την Ελλάδα.

Σπουδές :

Συμβουλευτικής Ψυχολογίας & Ψυχοθεραπείας (HND Counseling & Psychology)

Κάτοχος πτυχίου Higher National Diploma  Level 5 BTEC, Edexcel, United Kingdom.

Θεραπεία Gestalt (Gestalt Institute of San Francisco/ 4ετής)

Τραυματοθεραπεία με τη μέθοδο EMDR (Eye Movement & Desensitization & Reprocessing, Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας  και στην Προσωποκεντρική Θεραπεία

Διαθέτει επίσης Δίπλωμα Εκπαίδευσης:

Διαγνωστικής Ψυχολογίας στη χορήγηση, επεξεργασία και ανάλυση του Ερωτηματολογίου MMPI2 (Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ISON Psychometrica.

Στο Σύστημα Διάγνωσης Ψυχολογίας  Ενηλίκων DSM-IV, ISON Psychometrica.

Ειδικεύσεις :

 • Στη θεραπεία Τραύματος και του Μετατραυματικού Στρες (Trauma & Post-Traumatic Stress Syndrome (PTSD) Recovery), Taking Flight International, 2011.
 • Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής της Gordon Hellas & της Gordon Training International,
 • Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα
 • Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Δασκάλου

Παραδίδει ολοκληρωμένα Σεμινάρια Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων σε γονείς, Δασκάλους, Εκπαιδευτικούς και όλους όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις διαπροσωπικές τους σχέσεις

Ειδικές Εκπαιδεύσεις :

 • Αποσύνδεση – Διάσχιση Θεωρία & Πρακτική ενός φαινομένου, 2009, Lydia Hantke, Berlin Institute.
 • Schema Therapy for Personality Disorders, 2012, Jeffrey Young PhD, Schema Therapy Institute of New York
 • Brainspotting Ι & ΙΙ, 2012, Institute for Trauma Therapy Berlin
 • Schema Therapy for Narcissism, 2012, Jeffrey Young PhD Director Schema Therapy Institute of New York
 • EMDR & Ego States, 2014, EMDR Europe
 • Στήριξη Παιδιών & Εφήβων μετά από Καταστροφικά Γεγονότα, 2015, ΕΕΨΠΚΜΚ
 • The Gestalt of Contact, 2015, Gestalt Institute of San Francisco
 • Family & Intergenerational Gestalt Therapy, 2015, Gestalt Institute of San Francisco
 • Gestalt Dreamwork, 2016, Gestalt Institute of San Francisco
 • The Art of Relating, 2016, Gestalt Institute of San Francisco
 • Family & Intergenerational Gestalt Therapy, 2016, Gestalt Institute of San Francisco
 • Trusting the Process, 2016, Gestalt Institute of San Francisco
 • The Authentic Self as a Therapeutic Instrument, 2016, Gestalt Institute of San Francisco
 • The Dreaming Body, 2017, Gestalt Institute of San Francisco
 • The Only Game there is, 2017, Gestalt institute of San Francisco
 • Humor! Tool of Contact & Psychotherapy, 2018 Gestalt Institute of San Francisco
 • Communication & Contact with Self and Others,2018 Gestalt Institute of San Francisco
 • Family & Intergenerational Gestalt Therapy, 2018, Gestalt Institute of San Francisco
 • The Body as a Compass for Relationships, 2018 Gestalt Institute of San Francisco
 • The Physical Symptom, 2018, Gestalt Institute of San Francisco
 • Embodied Perspectives on Couples and couple Work, November 2018, Gestalt Institute of San Francisco
 • Family and Intergenerational Gestalt Therapy, 2019, Gestalt Institute of San Francisco
 • Do you Know your Gestalt History of Relationships, 2019, Gestalt Institute of San Francisco