Βιντεο

Fritz Perls

Μνήμη και Υπερηφάνεια

Εργασία με Όνειρο

Three Approaches to Psychotherapy, Gloria

A Session with College Students

Everything is aware process


Joseph Zinker

Joseph Zinker talks about an encounter with Gestalt Therapy founder Fritz Perls

Don’t back off” at the Gestalt Institute of San Francisco

Understanding by itself is not enough” at the Gestalt Institute of San Francisco“You will change interpersonally”

“A Rodin.”


Bud Feder

Κάνοντας το Άλμα

Bud Feder Ph.D. talks about the three Es


Morgan Goodlander

An inspired conversation #1

An inspired conversation #2


Jorge Bucay

Διάλεξη του Χόρχε Μπουκάι στο μουσείο Μπενάκη, 2014 (Jorge Bucay speaks at Benaki Museum, Athens 2014)


Αλλα

Serge Ginger talks about his work

Gestalt Therapy I – Philosophical Basis

Gestalt Therapy II – Philosophical Basis