αρθρα

Αγγλικα


Άρθρα του Fritz Perls


Για τον Fritz Perls

Μία σύντομη χρονολογία της ζωής του Perls με εικόνες, από τον ίδιο τον Perls

Ομιλία για τον χαρακτήρα του Fritz Perls και τη φιλοσοφία της Gestalt

Μια ομιλία του γιού του Fritz Perls, Stephen, για τον πατέρα του και τη σχέση τους.


Για τη θεραπεία Gestalt

Διδακτορική διατριβή που περιγράφει με λεπτομέρεια τις επιρροές και τον τρόπο που έχουν διαμορφώσει τη θεραπεία Gestalt

Ένα αφιέρωμα στη Laura Perls, γυναίκα του Fritz Perls και συνιδρύτρια της θεραπείας Gestalt

Ένα καλό άρθρο που εξηγεί ιστορικά και θεωρητικά τη σχέση ανάμεσα στη θεραπεία Gestalt και στην ψυχολογία Gestalt

Σύντομο άρθρο που καταγράφει τις πιο σημαντικούς πρωταγωνιστές και τις θεωρητικές τους επιρροές στην ανάπτυξη της θεραπείας Gestalt

Μία περιεκτική και αναλυτική σύνοψη της θεραπείας Gestalt

 

Ελληνικα


Σύντομο άρθρο για την αυθεντικότητα και τη σύγχυση ανάμεση στην ιδέα και το βίωμα

Σύντομη συνέντευξη του Μομοτάκε για κάποια βασικά θεωρητικά σημεία της Gestalt

Ωραία παρουσίαση της θεραπείας Gestalt

Ένα μικρό θεωρητικό εισαγωγικό άρθρο.

Ωραία περίληψη της ψυχοθεραπείας Gestalt

Πολύ καλή εργασία με φωτογραφικό υλικό για την ψυχολογία Gestalt